perjantai 27. toukokuuta 2011

Valitus OKA:lle: Toimitusministeriö syyllistyi valtiopetokseen?

Mikko Ellilä Turusta teki kantelun toimitusministeriöstä oikeuskanslerille 25.5.2011

Valituksen kohteena ovat toimitusministeristönä toimiva pääministeri Mari Kiviniemen hallitus,

erityisesti pääministeri Mari Kiviniemi ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen,
mutta myös muut Kiviniemen hallituksen ministerit.

Mikko Ellilä kirjoittaa blogillaan:
http://fi-lib.blogspot.com/2011/05/kantelu-oikeuskanslerille-kiviniemesta.html

"Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai
velvollisuuksien vastaisena

Euroopan rahoitusvakausvälineelle (ERVV) myönnettävä valtiontakaus.


Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui


Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista (668/2010)
antaa valtioneuvostolle vallan antaa omavelkaisia valtiontakauksia ERVV:lle.
Perustuslain 82 § mukaan valtiontakaus ja valtiontakuu voidaan antaa vain
eduskunnan suostumuksen nojalla.
Valtioneuvostolla ei siis ole oikeutta antaa
valtiontakauksia ilman eduskunnan erillistä suostumusta.
Laki 668/2010 on
hyväksytty eduskunnassa yksinkertaisessa säätämisjärjestyksessä eli
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska tämä laki on ristiriidassa
perustuslain kanssa, se olisi pitänyt säätää perustuslain säätämisjärjestyksessä.
Koska sitä ei ole säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, se ei ole astunut
voimaan Suomen valtiojärjestyksessä edellytetyllä tavalla.
Laki on perustuslakia alempana säädöksenä väistyvä. Laki 668/2010 ei ole voimassa,
koska se on ristiriidassa Perustuslain 82 § kanssa.

Toimitusministeristön valtiovarainministeri Jyrki Katainen ilmoitti ERVV:lle
EU-maiden valtiovarainministerien kokouksissa Brysselissä ma 16.5. - ti 17.5., että
Suomi antaa ERVV:lle takauksia Portugalin lainapakettia varten. Kataisella oli tälle
menettelylleen muun valtioneuvoston tuki. Koko valtioneuvosto siis oli päättänyt
antaa ERVV:lle valtiontakauksia ilman eduskunnan suostumusta.

Toimitusministeristön menettely perustui lakiin 668/2010, joka on perustuslain vastainen
ja siten mitätön. Toimitusministeristönä toimiva pääministeri Mari Kiviniemen hallitus,
eritoten pääministeri Mari Kiviniemi ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen, mutta myös
muut Kiviniemen hallituksen ministerit, rikkoivat perustuslakia toimimalla perustuslain
vastaisen alemman säädöksen nojalla.


Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen


Päätös ERVV:lle annettavista lainatakauksista tuotiin eduskuntaan valtioneuvoston
tiedonantona. Tämän jälkeen eduskunta äänesti toimitusministeristönä toimivan
Kiviniemen hallituksen luottamuksesta. Menettely oli perustuslain vastainen. Eduskunta
hyväksyi valtioneuvoston tiedonannon, jossa toimitusministeristö ilmoitti antaneensa
ERVV:lle lainatakauksia eli toimineensa perustuslain vastaisesti.
Valtioneuvostolla ei ollut laillista oikeutta antaa näitä lainatakauksia eikä eduskunnalla
ollut oikeutta hyväksyä valtioneuvoston laitonta menettelyä äänestämällä hallituksen
luottamuksesta valtioneuvoston tiedonannon jälkeen.


Perustuslakia voidaan muuttaa vain 2/3 enemmistöllä kahdessa eduskunnassa tai,
mikäli asia on 5/6 enemmistöllä julistettu kiireelliseksi, yhdessä eduskunnassa.
Koska tätä perustuslain vastaista valtioneuvoston päätöstä ERVV:lle annettavista
lainatakauksista ei ollut etukäteen hyväksytty em. määräenemmistöllä Suomen
valtiojärjestyksen mukaisessa perustuslain säätämisjärjestyksessä, toimitusministeristön
menettely oli perustuslain vastainen.


Näin ollen ERVV:lle annettavista lainatakuista tehty päätös on mitätön, koska se on
tehty Suomen valtiojärjestyksen vastaisella tavalla. Tämän laittoman päätöksen
toimeenpano antamalla ERVV:lle valtiontakuita on rikos. Jokainen viranomainen, joka
toteuttaa näitä toimitusministeristön tekemiä laittomia takuupäätöksiä, syyllistyy rikokseen.

Rikoslain 13 luvun 1 § mukaan se, joka tarkoituksenaan muuttaa Suomen valtiojärjestystä,
tekee valtiosääntöä rikkoen teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara,
on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen, pääministeri Mari Kiviniemi ja kaikki muut
nykyisen toimitusministeristön ministerit syyllistyivät em. lainkohdan mukaan valtiopetokseen
antamalla valtiontakuita ERVV:n lainoille perustuslainvastaisen lain nojalla, koska tämä teko
oli ilman muuta valtiosääntöä rikkova ja sen tarkoituksena oli ilman muuta Suomen
valtiojärjestyksen muuttaminen siirtämällä eduskunnalle perustuslain mukaan kuuluvaa
valtaa valtioneuvostolle.

Koska nämä valtiopetoksen tekijät kuuluivat valtion poliittiseen johtoon, kyseessä oli
rikoslain 13 luvun 2 § mukaan törkeä valtiopetos. Lain mukaan törkeän valtiopetoksen
vähimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta ja enimmäisrangaistus elinkautinen vankeustuomio.

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän

Vaadin oikeuskansleria ilmoittamaan asiasta eduskunnan perustuslakivaliokunnalle
asian ottamiseksi käsiteltäväksi, jotta perustuslakivaliokunta päättäisi syytteen
nostamisesta valtakunnanoikeudessa pääministeri Mari Kiviniemeä,
valtiovarainministeri Jyrki Kataista ja muita Kiviniemen hallituksen ministereitä vastaan.

Paikka ja aika

Turku 25.5.2011
Mikko Ellilä"

Ei kommentteja: