lauantai 27. elokuuta 2011

Catherine Austin Fitts: Hallitusten ja pankkien rahamalli on rikollinen ja sitä hallitaan väkivallalla, lain ulottumattomissa.

Yhdysvaltain entinen apulaisasuntoministeri Catherine Austin Fitts sanoo rikollisuuden olevan hallitseva osa valtioiden ja maailmantalouden hoitoa.

Catherine Austin Fitts toimi isä-Bush'in eli presidentti George H. W. Bush'in republikaanihallituksessa, joka oli vallassa vuosina 1989 - 1993.
Aitiopaikalta asioita seurannut entinen pankinjohtaja ja rahoitusasiantuntija Austin Fitts sanoo:
- Taloudellisen toiminnan malli, jolla rahataloutta hoidetaan on rikollisuutta.
- Viranomaiset ja vastuutahot (Securities and Exchange Commission), joiden tehtäviin kuuluu lainmukaisuuden ja säätelyn valvonta, eivät hoida työtään.
- Sen sijaan ne ovat järjestelmällisesti tuhonneet todisteita talousrikollisuudesta.
- Kyse on noin 18.000 rikostapauksesta, joiden tiedot on pyyhitty järjestelmistä ikuisiksi ajoiksi "historian madonkoloon".

Vaikka Catherine Austin Fitts puhuu Yhdysvaltain tilanteesta, asiat pätevät myös Eurooppaan ja Suomeen.
Sama valtiontalouden hoidon malli sekä raha- ja pankkijärjestelmä ovat todellisuutta myös täällä.

Viranomaiset tuhoavat todisteita jälkikäteen ja säätävät lakeja, jotka tekevät rikollisuudesta laillista.
Talouspolitiikan malli on velkapyramidihuijaus, jossa edellisten lainanottajien kyky maksaa velkansa korkoineen riippuu siitä, ottaako joku heidän jälkeensä pankista velkaa.
Velkapyramidin on laajennuttava, uusia korollisen velan ottajia on saatava koko ajan lisää, muuten rahajärjestelmämme sortuu.
Rahaa on kulutettava ekponentiaalisesti kasvattaen koko ajan jonnekin, sodankäyntiin ja rikollisuuteen, että velkaa voitaisiin ottaa lisää ja estää rakennelman hajoaminen.
Catherine Austin Fitts sanoo:

Koko taloudellinen järjestelmämme on riippuvainen sodankäynnistä ja järjestäytyneestä rikollisuudesta.


Ikävää on, ettei talousmallin riippuvuus rikollisuudesta koske pelkästään finanssipelureita, vaan sen uhreina ovat myös joka ainoan kunnan ja taajaman budjetit, ihmisten arki ja tulevaisuus aina eläkevaroja myöten.
Kansantaloudet ovat riippuvaisia rahamarkkinoiden pelivälineistä, joita voidaan muotoilla yhä uusiksi finanssituotteiksi eikä esimerkiksi asuntolainan alkuperäistä luotottajaa voi useinkaan jäljittää.
Se heikentää velallisen asemaa ja on osa pankkitoiminnan erikoisuuksia, jotka eivät ole yleisessä tiedossa, velallisten vahingoksi.

- On merkittävä seikka, että rikollisesta taloudellisesta toiminnasta suuri osa tapahtuu hallitusten läheisellä myötävaikutuksella, Catherine Austin Fitts sanoo.
- On kyse hallitusten ja pankkien yhteisestä talous- ja rahajärjestelmästä, talouden hoidon mallista, joka toimii valtioiden turvallisuus- ja muun lainsäädännön suojelemana.
- Pankit ja luottolaitokset saavat liian pieniä rangaistuksia rikollisesta rahanpesusta. (Aihetta sivutaan blogilla aiemmin julkaistussa jutussa: Tietomurrossa tililtäsi hävisi rahaa...)
- Pelkästään asuntolainojen myöntämisen joka vaiheeseen sisältyy luotonantajan rikollisuutta alkaen maksukyvyttömien henkilöiden luototuksesta aina lainojen johdannaistamiseen ja yhä uusien kierrätysjohdannaisten luontiin.
Kaikki edellä kerrottu taloudellisen ja muun vallan sekä luottamuksen väärinkäyttö palvelee yhtä päätarkoitusta.
Kaiken tarkoituksena on pitää ponzi eli rahajärjestelmä pystyssä mahdollisimman pitkään, että reaaliomaisuutta ehditään saada henkilökohtaisten konkurssien myötä suurin mahdollinen määrä siirtymään velallisilta luotonantajille.
Se on laman tarkoitus, noin ylipäätään.

Pankkilaitos on vaalirahoittanut ja ostanut poliitikot ja säädättänyt kaikkialla lait sellaisiksi, että rikollisesta talousmallista on tullut teknisesti laillista.
Catharine Austin Fitts'in mukaan ollaan kuitenkin jo tilanteessa, jossa toiminnan laillisuus tai laittomuus eivät enää ole määrääviä.
Hätkähdyttävästi Austin Fitts sanoo:

- On kyse väkivallan pelosta.

- Monet työntekijät eivät uskalla vastustaa laittomuuksia, koska (USA:ssa) seurauksena on ollut uhkauksia ja väkivaltaa henkilöä tai hänen perhettään kohtaan. Historia kertoo salamurhista, jne.
- Lainvastaisesta rahamarkkinoiden ja kansantalouksien hoidosta täytyy kieltäytyä! Kysymys kuuluu, kuinka se tehdään.
Rahajärjestelmä on muutettava, mutta tosiasia on, että maailmaa hallitsee (operating the world) taho (force), joka toimii kokonaan lakien ulottumattomissa, lakien ulkopuolella eikä kukaan ole toistaiseksi kyennyt sitä pysäyttämään.
- Kyse on väkivaltaoperaatioista, kimppuun käymisestä. Kun toimin apulaisasuntoministerinä, minulla oli oma rahoitusneuvontayritys Washingtonissa ja toimenkuvaani kuului huolehtia asuntoasioiden sujumisesta lain mukaan.
- Ilmeisesti asuntokuplan hoidossa oli päästävä eroon laillisuusvalvonnasta, kotiini murtauduttiin, kuolleita eläimiä jätettiin oveni eteen, minut yritettiin myrkyttää, autoni yritettiin suistaa tieltä. Se oli hyvin väkivaltaista ja sitä jatkui vuosien ajan.
- Ne,  jotka pyrkivät pitämään hallituksen toiminnan vapaana rikollisuudesta, joutuvat väkivallan kohteiksi. Jotkut ovat menettäneet henkensä.
- Tilanne on hyvin vaarallinen.
- Miten hallitus ja virkamiehet voivat toimia, kun heitä voidaan pelotella ja uhata väkivallalla ilman rangaistuksia?

Videon kohdasta 9:52 eteenpäin Catherine Austin Fitts puhuu hallinnon (globaalista) mallista, johon hän aiemmin viittasi.
Se taho käyttää todellisuudessa valtaa kaiken taustalla, lainkäytön ulottumattomissa.
Asia on jotain, jonka kuvailuun kertojan sanat eivät tahdo riittää.
- Se on jotain, mikä vain on, hän sanoo.
- Tottakai The City of London (oma itsenäinen valtio valtiossa omine lakeineen ja hallituksineen, verotuksineen, erioikeuksineen) on tässä tärkeä tekijä, joka on kaikesta päätellen hallinnut USA:aa ja Euroopan rahoitusmarkkinoita aina USA:n sisällissodasta lähtien.

- Palatakseni asiaan, josta puhuimme... Austin Fitts sanoo.
- On kyse hallitsemisen mallista, jossa ei ole kyse vain laittomuudesta tai rikollisuudesta, vaan kaiken perustana olevasta toimintaperiaatteesta, suunnitelmasta, hallituksen mallista, niin asia vain on. (It is the model. It's the plan. It's the goverment's model. It's the way things are.)


Haastattelussa viitataan oheiseen tekstiin:
Toimittaja Matt Taibbi Rolling Stone 
- lehdessä 17.8.2011:

... "the Securities and Exchange Commission (SEC) has been treating the Wall Street criminals who cratered the global economy a few years back. For the past two decades, according to a whistle-blower at the SEC who recently came forward to Congress, the agency has been systematically destroying records of its preliminary investigations once they are closed.
By whitewashing the files of some of the nation's worst financial criminals, the SEC has kept an entire generation of federal investigators in the dark about past inquiries into insider trading, fraud and market manipulation against companies like Goldman Sachs, Deutsche Bank and AIG. 
With a few strokes of the keyboard, the evidence gathered during thousands of investigations – "18,000 ... including Madoff," as one high-ranking SEC official put it during a panicked meeting about the destruction – has apparently disappeared forever into the wormhole of history."


--------------------------------------
Tietoisku:
Ponzihuijauksen ydin on, että rahaa luodaan järjestelmään koron verran vähemmän kuin mitä lainanottajien on palautettava järjestelmään.
Näin aikaansaadaan pysyvä epätasapaino, jossa lainanottajat joutuvat vääjäämättä joskus tilanteeseen, jossa he eivät kykene maksamaan lainaansa ja luoton antajalla on oikeus ottaa haltuunsa lainan vakuutena ollut reaaliomaisuus.
Itse rahajärjestelmään on koron ja velkapyramidin avulla luotu automaattisesti toimiva mekanismi, joka ajan mittaan siirtää reaaliomaisuudet luotonantajille.
------------------------------------------------------------------

Ei kommentteja: