lauantai 1. lokakuuta 2011

Saksan parlamentin ERVV-äänestys oli farssi.

Puhe Suomen vakuussaamisista jatkuu yhä valtamediassa.
Puhe vakuuksista on harvinaisen tukevasti tyhjän päällä olevaa huhua.

Ei Kreikka voi luvata maksaa mitään vakuuksia, koska se on maksukyvytön kuten käytännössä koko euroalue.
Eikä Suomi voisi todellisuudessa lainata mitään Kreikalle, koska Suomella on jo ylivelkaa.
Suomi joutuu lainaamaan itselleen tänä vuonna seitsemän miljardia euroa pelkästään omista menoistaan selvitäkseen. 

Suomi on velkaa samoille kansainvälisille yksityispankeille kuin Kreikka ja kaikki muutkin valtiot.

Kreikan ja muiden kriisivaltioiden apusirkus sekä vakausvälineet ERVV-EVM ovat peitetarinaa, jonka tarkoituksena on ajaa kriisien ja yhteisvastuun varjolla euroalue yhteiseen liittovaltioon ja keskusjohtoiseen suunnitelmatalouteen.
Näin toteutetaan ennennäkemättömän suuri varallisuuden siirtäminen alhaalta ylös.

On moneen kertaan todettu, että idea euroalueen keskinäisestä takausvastuusta, yhteisestä budjetista, keskitetystä talouspolitiikasta ja menokurista rikkoo EU:n peruskirjaa, Maastrichtin ja Lissabonin sopimusta, vastaan. 
Vakausvälineet ovat tästä näkökulmasta täysin laittomia hankkeita.
Laittomuuksiin on ryhdytty puoluepoliittisessa myötätuulessa. 
Kun rikokset ovat tarpeeksi suuria ja riittävän isojen organisaatioiden tekemiä, ei ole ketään joka niitä voisi viedä oikeuteen.
Ja, oikeusintuimetkin taitavat olla läpinäkymätöntä vallankäyttöä harjoittavan EU:n liittovaltion omistuksessa.

Ajatus euromaiden keskinäisestä solidaarisuudesta ei alun perin merkinnyt vastuuta toinen toistensa veloista. 
Sellaiseen ei kysytty kansalaisten tai parlamenttien suostumusta.

Euromaiden hallitukset ja parlamentit ovat kuitenkin tehneet kansalaisten tahdon vastaisia päätöksiä yhteiseen rahavastuumenettelyyn siirtymisestä ja itsenäisen taloudenpidon luovuttamisesta vaaleilla valitsemattomalle, läpinäkymättömälle keskusjohdolle.

Valtamedian edustaja uusisuomi.fi julkaisee 30.9.2011 uutisen, jossa 
"saksalainen uutistoimisto DPA kertoo, että Suomen vakuusasiassa odotetaan ratkaisua aivan lähiaikoina".

Suomalaisten veronmaksajien ei siis tarvitse odotella jännityksen vallassa pitkään, sillä uudensuomen mukaan Saksan valtiovarainministeriön edustaja Martin Kotthaus kommentoi DPA:lle, vakuusriidan olevan hyvin lähellä ratkaisua ja,
 "läpimurto Suomen vakuusvaatimuksissa Kreikka-lainan suhteen saatetaan julkistaa maanantaina euroalueen valtiovarainministereiden kokouksessa". 

Miksi suomalaislle syötetään edelleen tällaista hassutusta?

Saksan ERVV-äänestys oli farssi

Saksa, jonka toimia Suomen ministerit seuraavat esimerkkinään, ei ole yksimielisesti nielemässä parlamentin juuri nuijimaa ERVV-laajennuslakia ja sen mukana tulevaa karmeaa maksutaakkaa.

Saksalaiset merkittävät poliitikot ovat raivoissaan ja syyttävät omia lainlaatijoitaan röyhkeästä mobbauksesta. 
Lehdet ja uutissivustot kirjoittavat, että parlamentin äänestys oli farssi.

Saksan hallituspuolueen kristillisdemokraattisen CDU:n poliitikko Wolfgang Bosbach harkitsee uransa lopettamista, koska puolueen johto painosti häntä tukemaan lakiehdotusta, jossa annetaan yhä selvemmin pankkiireille ja superrikkaalle eliitille vapaa pääsy kansalaisten verotuloihin.

Oma puoluejohto kielsi kahdelta lakiehdotusta vastustaneelta kansanedustajalta, vapaiden demokraattien (FDP) Frank Schäffler'iltä ja kristillisdemokraattien Klaus-Peter Willsch'iltä, puheoikeuden parlamentin istunnossa, vaikka tuoreen mielipidetiedustelun mukaan jo 75% saksalaisista vastustaa pankkien pelastamisen lisäämistä.
Joka toinen saksalainen haluaa takaisin Saksan markan.

Jopa äärivasemmistoa kannattavan Linke-puolueen äänestäjistä 52% tahtovat D-markan takaisin (Emnid poll for Focus), mikä merkitsisi mahdollisuutta turvautua valuutan devalvaatioon ja muihin itsenäiselle valtiolle ennen EU:ta kuuluneisiin kansallisen talouden säätelykeinoihin hyvinvoinnin ja työllisyyden ylläpitämiseksi.

Saksalaiset eivät enää usko iskulauseeseen Euroopan kansojen solidaarisuudesta.

Saksan parlamentin puhemiehen Norbert Lammertin piti turvautua erityistoimiin, että kaksi vastustavalla kannalla ollutta kansanedustajaa kykenivät pitämään täysistunnossa puheensa.
Seurauksena Lammert sai ottaa vastaan omiensa suuttumuksen.

Puheessaan Frank Schäffler uskalsi sanoa julki, että uusi pankkiirien tukirahoitusväline rikkoo lakeja.

Schäffler myös rohkeni huomauttaa, että hallitukset, jotka rikkovat lakeja eivät itseasiassa ole lainkaan parempia kuin rosvojoukkiot.

Schäffler luetteli liittokansleri Angela Merkelin hallituskoalition petosten ja kyynisten valheiden listaa.
Hallitus oli jättänyt kertomatta kansanedustajille ja kansalle tosiseikat pankkibailouteista ja niiden kustannuksista.

Liittokansleri Angela Merkel ja valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble liikahtelivat parlamentissa vaivautuneen näköisinä istuimillaan.
He tiesivät, että puheet menivät suorana lähetyksenä mediaan ja nettiin miljoonille katsojille.

Kristillisdemokraattien (CDU) edustaja Willsch huomautti, ettei Saksalla ole varaa pankkien ja sijoittajien pelastamiseen, joka merkitsee tähtitieteellisten korko- ja muiden maksujen virtaa pankeille ja johtaa tulevien sukupolvien velkaorjuuteen.
Lain voimaantulo lisäsi Saksalle maksuvastuita 123 miljardista eurosta 211miljardiin.
Saksa on suurin euroalueen maksajista, ja asiantuntijat ovat kertoneet, että sen veronmaksajien harteilla on todellisuudessa 800 miljardin euron taakka.

Vapaiden demokraattien (FDP) kansanedustaja Otto Fricke käytti hyökkäävää kieltä puhemies Lammertia kohtaan siksi, että tämä salli pankki- ja sijoittajabailoutia vastustavien edustajien pitää puheenvuoronsa.

Vasemmiston ja entisen kommunistipuolueen edustaja Sarah Wagenknecht, jolla on itäsaksalainen ja iranilainen tausta, piti bailouteja puolustavan puheen, jollaisia on kuultu runsaasti myös meillä vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien edustajilta.

Lopulta 523 edustajaa äänesti Saksan parlamentissa vakausmekanismin ja bailoutjärjestelyjen puolesta ja 85 oli vastaan.
Poissaolleiksi ilmoittautui vain kolme edustajaa.

Monet havainnoijat näkevät vaarallisen repeämän Saksassa, joka on euroalueen suuri talousveturi.
Kun 85% edustajista tuki lakiesitystä, joka tuhoaa kansantaloudet tilanteessa, jossa kansalaisten enemmistö, kolme neljäsosaa, sitä vastusti, se ei povaa hyvää.
Myöskään Saksan perustuslakituomioistuimen syyskuun alussa antama päätös siitä, että kriisiapu ja euroalueen keskinäinen talousvastuu olisivat lainmukaisia, ei luo kansalaisille uskoa tulevaisuuteen.

Hallitukset ryhtyivät pankkisektorin rikoskumppaneiksi

Monet pelkäävät että juuri hyväksytty laki ERVV-vakausvälineen laajennuksesta oli vasta alkusoittoa.

Kohta olemme Kreikan toisen ison apupaketin hyväksyjäisissä ja sen jälkeen äänestetään pysyvästä euroalueen valtioiden verovarojen avaamisesta pankkien imuroitaviksi.
Pysyvän järjestelyn odotetaan toteutuvan vuonna 2012.

ERVV-vakausvälineen laajennuksen hyväksyminen tasoittaa tietä Kreikan maksukyvyttömyyskriisin pahenemiselle.
Vaikuttaa siltä, ettei EU irrottaisi Kreikkaa ulos valuuttaunionista, vaan antaisi kriisin muhia euroalueen sisällä, jolloin seuraukset ovat tilanteen pitkittyessä veronmaksajien kannalta vielä raskaammat.

Pankkien ja pääomapiirien olisi näin mahdollista saada köyhtyvältä väestöltä haltuunsa varallisuutta tuhansia miljardeja enemmän, ja Slovakian ja Hollannin parlamentit kyettäisiin pelottelemaan kauhukuvin, että ne äänestäisivät Saksan ja Suomen lailla bailouteille kyllä.
Slovakia äänestää vasta lokakuun 17. päivänä.

Eurooppalaiset pankit ovat saaneet harrastaa tuottoisaa pankkitoimintaa ilman turhia rajoituksia näihin saakka.
Ne ovat kyenneet maksamaan henkilökunnalleen huimaavan suuria bonuksia silloinkin, kun ovat saaneet korotonta rahoitusta erilaisten tukitoimien varjolla lähes niin paljon kuin ovat kehdanneet pyytää.

Viime aikoina pankit ovat jälleen kertoneet olevansa tuen tarpeessa ja romahduksen partaalla.
Eurooppalaiset pankit pyytävät rahoitustukea neljä tuhatta miljardia euroa (4.000.000.000.000) pelkästään vuodelle 2012.
Mitä tekevät euroalueen hallitukset?

Ne kertovat kansalaisilleen epätotuuden, ettei ole olemassa vaihtoehtoja.

Valtioiden hallitukset eivät aio noudattaa historiassa aiemmin hyväksi havaittuja keinoja finanssikriisin selvittämiseksi.
Näitä olisivat pankkisektorin ja rahan luonnin (osittain tai täysin korottomana ja kokonaan velattomana) ottaminen kansalliseen omistukseen ja valtioiden demokraattisesti valittujen elinten valvontaan.

Sen sijaan valtioiden parlamentit ja hallitukset ryhtyvät pankkisektorin rikolliskumppaneiksi
ja luovuttavat Euroopan kaiken varallisuuden pankkiirien ja superrikkaiden käsiin.

Riskinä on hyperinflaatio tai velkadeflaatio eli pelätty kansantalouden sisäinen devalvaatio,
jossa eliitti ulosmittaa kansalaisilta varallisuutta valtionvelan korkojen ja lyhennysten, pankkitukien, bailoutien ja muiden kohonneiden elinkustannusten muodossa.

Listaan kuuluvat työn hinnan polkeminen ja eläkkeiden hävittäminen.

Edit:
Keskustelua aiheesta käydään myös täällä:
http://riikkasoyring.puheenvuoro.uusisuomi.fi/84740-saksa-suunnittelee-eurosta-eroamista-paastokauppa-paastaa-paivilta-maakauppauksia-afrikassa#comments

Lähteitä:
http://www.stern.de/politik/ausland/finnland-fordert-weitere-garantien-1733892.html
http://www.talouselama.fi/uutiset/kreikan+uusi+suunnitelma+sadan+vuoden+velkakirja/a695758
http://www.freiewelt.net/nachricht-8233/lammert-muss-redezeit-f%FCr-efsf%E2%80%93kritiker-erzwingen.html
http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1212205
http://birdflu666.wordpress.com/2011/09/30/germans-shocked-by-brazen-bullying-of-lawmakers-during-bankster-bailout-vote/
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/695878/Eurozone_Politiker-riskieren-Hyperinflation

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä kirjoitus!